Energetisch consult

Bij een energetisch consult staat de informatie in het aura centraal. Het kan zijn dat familiepatronen duidelijk worden of andere emotionele stagnaties. Tevens kunnen stagnaties loskomen. In het consult maak ik als het ware contact met het energieveld om te kunnen voelen.

Vul voor een eerste consult het intakeformulier in en neem dit mee. Zo kan de intake sneller verlopen.

Komen er nog vragen op na afloop van het consult bel of mail dan gerust. Ik neem zo snel mogelijk contact op.


Top