De 5 natuurgerichte principes

Een holistische benadering staat centraal in de consulten, waarbij lichaam en geest elkaar constant beïnvloeden. Hierbij worden de volgende natuurprincipes gehanteerd:

  • Het tekort aan energie aanvullen of geblokkeerde energie weer in beweging brengen.
  • De prikkeloverdracht tbv de communicatie tussen hersenen en de rest van het lichaam.
  • Drainage in de vorm van fysieke drainage van gifstoffen of in de vorm van stress.
  • Fysieke voeding en geestelijke voeding om optimaal te kunnen functioneren.
  • Inzicht krijgen in de levenskunst, de psyche, emoties en gedragspatronen.

Zie verder het de website van de beroepsvereniging BATC.

De manier hoe ik in de consulten invulling geef aan deze 5 principes staat hier vermeld.


Top